09 października

Co warto napisać we wniosku o dotację z urzędu pracy?

Prawie każdy przyszły przedsiębiorca rozmyśla nad tym, skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie biznesu. A już na pewno każdy bezrobotny przedsiębiorca sprawdza, czy ma szansę na dotację z urzędu pracy.


Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) to jednorazowe i bezzwrotne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. Pomimo, że sprawę dotacji reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz odpowiednie rozporządzenie, to każdy urząd pracy przyznaje środki na podstawie swojego własnego regulaminu, a ostateczna decyzja należy do pracownika urzędu, który może mieć swoje "widzimisię". I dlatego tak ważne jest skonstruowanie wniosku w odpowiedni sposób.

Na co zwrócić uwagę pisząc wniosek o dotację z urzędu pracy? 


Przede wszystkim do tematu należy starannie się przygotować. Pieniądze nie przysługują każdemu, a nawet jeśli masz świetny pomysł na własny biznes, to wcale nie oznacza, że otrzymasz dotację.

Poniżej 5 kwestii, na których powinnać się skupić:


1. Wymogi formalne

Urzędowe sformułowanie "wymogi formalne" to określone warunki, bez których wniosek nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia.

Ogólnym wymogiem otrzymania dotacji jest np. posiadanie statusu:

  • osoby bezrobotnej,
  • absolwenta centrum integracji społecznej lub klubów integracji społecznej.

Pełną listę wymogów dostaniesz w każdym PUP lub przeczytasz w internecie, np. na stronie zielonalinia.gov.pl. Pamiętaj, żeby o pomoc finansową wystąpić przed zarejestrowaniem działalności!
Wymogi formalne to podstawa - natomiast wymogi formalne samego wniosku jest to po prostu wszystko to, co jest napisane, że ma być, czyli:

  • wypełnione wszystkie wymagane pola,
  • określone załączniki,
  • oświadczenia,
  • podpisy.

Nie myśl "najwyżej doniosę jak będzie czegoś brakowało", albo "może nie zauważą". Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Jakie ono będzie, gdy na samym początku nie przykładasz się  do sprawy?


2. Doświadczenie i wykształcenie


Idealnie, gdy posiadasz wykształcenie kierunkowe, odpowiadające profilowi przyszłej firmy. W takim wypadku powinnaś dołączyć posiadane dyplomy i certyfikaty, które potwierdzają Twoją wiedzę. Doświadczenie jest równie ważne jak wykształcenie - postaraj się zdobyć referencje, które przedstawisz w urzędzie.


Krótko: nie bierz się za coś, na czym się nie znasz. Ale... nie musisz znać się na wszystkim. Usługi specjalistyczne, np. księgowość, może wykonać inna firma - w tym przypadku w biznesplanie trzeba będzie wykazać środki przeznaczone na usługi księgowe.


Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego wykształcenia kierunkowego, nigdy nie pracowałaś w branży, w której masz zamiar prowadzić firmę, to tym silniej zaakcentuj we wniosku mocne strony Twojego przedsięwzięcia - np. jego innowacyjność.


3. Wkład własny


Myślisz o firmie czy o nowym iPhone 8? 😃 Nie wnioskuj o drogi, gadżeciarski sprzęt. Działalność można prowadzić nawet przy użyciu  najprostszego telefonu i laptopa. Nie przesadzaj też z wyposażeniem biura. Priorytetem niech będzie sprzęt, który faktycznie na siebie zapracuje. Oczywiście dobór sprzętu i innych wydatków zależy od profilu działalności - wskaż to, co jest faktycznie potrzebne.
Wkład własny to też pieniądze - bardzo dobrze wygląda, gdy dysponujesz własnym środkami finansowymi. To będzie sygnał dla urzędu, że podchodzisz do tematu poważnie i dajesz z siebie wszystko.

 


4. Potencjalni klienci i kontrahenci


Konkurencja na rynku jest ogromna! Chcesz mieć przewagę w wyścigu do pieniędzy z PUP? Przedstaw listy intencyjne, czyli wstępne deklaracje o chęci podjęcia współpracy pomiędzy Tobą a innymi przedsiębiorcami - odbiorcami Twoich usług czy towarów. 

Urzędnik na pewno zauważy, że masz już za sobą pierwszy krok w zdobywaniu kontaktów.


5. Pracownicy


Składasz wniosek o dotację z urzędu pracy, więc automatycznie powinnaś zwrócić uwagę na potencjalne polepszenie lokalnego rynku pracy w związku z powstaniem nowej firmy - Twojej firmy 👍 
Dzięki Tobie powstaną kolejne miejsca pracy - będzie to jeszcze większym atutem, gdy będziesz chciała zatrudnić np. osoby niepełnosprawne, w wieku przedemerytalnym lub będziesz oferowała możliwość pracy zdalnej, dla kobiet na urlopach macierzyńskich. Opisz we wniosku planowane zatrudnienie, nie zaprzestając wyłącznie na podaniu ilości pracowników - pokaż, że masz strategię na zatrudnienie w swojej firmie.

Wniosek o dotację to po prostu biznesplan - przedstawiasz w nim plusy i minusy przedsięwzięcia, szanse oraz zagrożenia, potencjalną konkurencję i odbiorców, przewidywany wynik finansowy - rentowność. Zapoznaj się z podstawowymi zagadnieniami i definicjami z zakresu przedsiębiorczości. Musisz mieć pojęcie o prowadzeniu firmy! Musisz być zaangażowana. 

Pamiętaj, że nawet dobrze napisany wniosek może się nie obronić, jeżeli w czasie jego omawiania urzędnik zauważy, że nie masz odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Często tak bywa, gdy wniosek napisze za Ciebie inna osoba :) Tak czy inaczej - przedsiębiorcą będziesz Ty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz