28 grudnia

Świadczysz usług? Czy musisz robić inwentaryzację?

Dla wielu przedsiębiorców inwentaryzacja to przykry obowiązek i strata czasu. Sklep, hurtownia, czy firma produkcyjna, nie unikną inwentaryzacji, ale co z freelancerami  i innymi firmami zajmującymi się świadczeniem usług, z wykorzystaniem wyłącznie mocy własnego umysłu?

Co to jest spis z natury


Trochę teorii. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzić w sposób staranny i wpisać do księgi spis z natury.
INWENTARYZACJA - spis składników majątku firmy, porównanie zapisów ze stanem faktycznym. Jeśli chcesz dokładnie zgłębić temat, czym jest inwentaryzacja i jakie są jej rodzaje (np. spis z natury), konieczne będzie sięgnięcie do literatury - fachowej literatury z dziedziny rachunkowości.
 REMANENTREMAMENT, INWENTARYZACJA

Spis z natury (nazywany też remenentem) jest więc rodzajem inwentaryzacji, który obejmuje po prostu pewną część majątku firmy: towary handlowe, materiały półwyroby, produkty w toku produkcji, gotowe produkty oraz braki i odpady.


Kto i w jaki sposób przeprowadza spis z ntury


Jakie firmy powinny przeprowadzić spis z natury? Wszystkie. Niezależnie od rodzaju działalności. Czyli usługowe też. Jeśli jednak Twoja firma nie zajmuje się handlem czy produkcją, do świadczonych usług nie wykorzystujesz żadnych materiałów - nie występują ww. towary handlowe, wyroby gotowe, itd.

Komputer, smartfon lub papier do drukarki, u przedsiębiorcy świadczącego usługi - nie podlegają spisowi z natury (meble, samochody rownież nie). Nawet jeśli nastąpiła sprzedaż majątku firmy (np. telefonu firmowego) nie będzie ona objęta spisem z natury - telefon nie pełnił funkcji towaru handlowego. Majątek firmy wpisujemy do innych ewidencji: środków trwałych lub wyposażenia.

W sytuacji braku towarów, materiałów i innych produktów, które należy objąć spisem, także należy wypełnić ARKUSZ SPISU Z NATURY (przykład z internetu, większość programów księgowych ma funkcję drukowania spisu z natury) - w miejscu nazwy i ilości nie wpisujemy po prostu nic, w podsumowaniu natomiast "0", komisja to my sami. Uzupełniony i podpisany arkusz jest dowodem księgowym, który wpinamy do księgi przychodów i rozchodów.


Usługi z wykorzystaniem produktów


Oczywiście kosmetyczka, fryzjerka, mechanik samochodowy - również świadczą usługi, ale zazwyczaj nie mogą ich wykonać bez użycia innych produktów. Produkty, które są "na stanie" na dzień 31 grudnia, należy przeliczyć i wycenić. Ważne, aby odróżnić produkty od narzędzi.

Więcej na temat spisu z natury i sposobu wyceny produktów można przeczytać w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

Remanent końcowy i początkowy


Aktualnie nie trzeba robić już dwóch spisów z natury (na dzień 31 grudnia oraz 1 stycznia) - poprzednio należało sporządzić nawet z kwotą zerową. Od marca 2016 wpisuje się do księgi w nowym roku kwotę spisu z natury z roku poprzedniego, bez konieczności sporządzania dwóch arkuszy (egzemplarzy) spisu. 

W przypadku świadczenia usług, zazwyczaj więc pozycją nr 1 księgi w nowym roku będzie:  "Remanent początkowy", kwota "0".

Spis z natury jest obowiązkowy nie tylko na zakończenie roku, również przy rozpoczęciu i zakończeniu działalności oraz w innych sytuacjach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz